Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Diện tích kho bãi chứa hàng: 11.000 m2. Kho có bàn cân 100 tấn phuc vụ việc nhập xuất hàng hóa nhanh chóng, chính xác, đồng thời làm dịch vụ cân hàng điện tử cho khách hàng. Với hệ thống văn phòng, nhà xưởng kiên cố và máy móc thiết bị hiện đại chuyên dụng như xe tải, cẩu 3 chân, cẩu dàn trọng tải lớn phục vụ kinh doanh một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Diện tích kho chứa hàng 7,800 m2 giúp bảo quản hàng tốt, xếp dỡ nhanh chóng.